Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

fueled by boba

Đóng góp thông tin
You’re the [Dm]light. I was [G]blind một lần [C]em không mau níu [F]lại Để [Bm7b5]anh một mình [E7]
Nguyễn Thị Dung, 20 tháng 02, 2020 A#m A7 Am Bm7b5 C C# Cm7b5 D#m Dm E7 F F# F7 G G# 11,234
[C]Every [Gm7]morning, I [F]find it’s [Fm6]hard to say good[C]bye to you Good[Gm7]bye to you. Good
Phương Thảo, 27 tháng 05, 2020 A7 Am Bb7 Bbdim7 Bm7b5 C E7 Em F F# F#m Fm Fm6 Gm7 1,599
You're so [F]beautjful Beauty, beauty, beauty, beauty, [G]beautjful Beauty, beauty, beauty, beauty,
Chau Lai, 20 tháng 06, 2023 A7 Am C Dm Em F Fm G 550
[F]...mình cất trong tim vài lời quặn đau [C]...chẳng thể nói ra [F]người mãi đi tìm vùng trời bình
Tiến Đạt Nguyễn, 5 tháng 03, 2023 Am Bm7b5 C E7 F 450
[F]Đôi khi ánh sáng chờ đợi Mình [G]đi qua não [Am]nề [F]Vì đời là một sàn nhạc mà [G]Chỉ muốn nhảy
Phương Thảo, 8 tháng 09, 2023 Am F G 213
[F]...it’s hard to feel a[Dm]lone when you’re [Em]lonely all the time when you’re [A7]lonely all th
Chau Lai, 21 tháng 03, 2024 A7 Am Dm E7 Em F Fm G 193