Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Hẹn Một Mai

Hợp âm

... (2)
Cmaj7 D Bm7 E E+ Am7 G/B C D7 G Am C#dim7 F#7 G7 0
Cadd9 Bm Am D7 Gmaj7 G C 0
G Cmaj7 Bm7 Am7 D7 Gmaj7 Am Dsus4 D C Bm Bbm Cadd9 Am11 E Gm7 Esus2 1
G Cmaj7 Bm7 Am7 D7 E Bm Am D C 0
Dmaj7 E7 C#m7 F#m7 Bm7 A/C# B11/E E11 E7/B A9 G#m7b5/B A E A7 E7/G# C#m9 F#sus2 F# 0
C# F#maj7 Fm7 D#m7 G#sus2 C#7 G# F#sus2 F/C# F#6 C7 0
Cmaj7 Bm7 Am D7 G Am7 E 0
.... (1)
C D Bm Em G E Am 0
F Fm Em Dm G C Fm6 Am11 1
G Cmaj7 Dsus2 Csus2 D Am7 Bm7 0
G Cmaj7 Bm7 Am D7 Bm E D 0
D G D/F# B Em Em/G A G#m 0
G C Bm Am D E 0
G E+ G/B Intro : Cmaj7 D Bm7 E Am7 G/B-C Dn7 Dn5 D7 0
F Bbmaj7 C Am7 D D+ Gm7 F/A Bb G A E Gm F7 Am 0
G C Bm Am D E 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này