Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: Có con đường nào bước qua ta đến mang em món quà Hẹn hò yêu thương, ta say
eminemhoang, 5 tháng 11, 2016 Am Bm C D G 20,996