Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tháng Tư Là Lời Nói Dối Của Em

Hợp âm

C Fmaj7 Fm C/E F#dim Dm7 G7 Fm6 G Ebdim Am F Em7 Am7 Asus4 A Cmaj7 C7 F6 Em Dm 0
Am F G Em Asus4 A C C7 0
Am Fmaj7 Fm Em F G Asus4 A C C7 0
Am Fmaj7 G/F Em7 Am7 Dm7 Gsus4 A7sus4 A7 Cmaj7 C7 G Edim A 0
... (3)
Asus4 C7 F Fm Em Am G A 0
(1)
C Fmaj7 Fm C/E F#dim Dm7 G7 F G/F Em7 Am7 G Asus4 A Cmaj7 C7/E F#maj7 C7 Fm6 Ebdim7 Am 0
C Fmaj7 Fm C/E F#dim Dm7 G7 F G Em7 Am7 Asus4 A Cmaj7 C7 Am Em Dm 0
Am FM7 F6 Em7 Am7 Dm7 G Asus4 A7 G7 C C7 Fm6 0
Am F G Em Asus4 A C C7 0
C F G Em Am Asus4 A 0
Am (2)
F G Em Am Dm C C7 A Asus4 0
Am F G Em Asus4 A C C7 Fm 0
Am F G Em Asus4 A C C7 F#m Bm D D7 B Bsus4 0
Am F G Em Asus4 A C C7 0