Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

dự báo thời tiết hôm nay mưa (demo)

E7 Grey D F Điệu Blues

Hợp âm

E7 A7 Dm7 C D7 Bbmaj7 F A7#5 C#dim Cm7 F7 Am7 Gm7 Csus4 Bbm Fsus2 Bbm7 Fmaj7 5
F Bbmaj7 Fmaj7 A7b5 C#dim7 Dm7 Cm7 F7 F9 C/Bb Am7 Gm7 C9sus4 A7 Bbm7 0
A7 A7/Db Am Bbm Bbmaj7 C9 Cm7 Dm F F7 Fmaj7 Gm 0
Amaj7 Eadd9 G#7 Cdim7 C#m7 Bm7 E7sus2 G#m7 Cdim F#m7 B9 E7 Am Emaj7 0

Guitar Tabs

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này