Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Intro (Amee): What’d you do for [F]love? do for [E7]love. What’d you do, [Am7]What’d you do, Wha
kis, 14 tháng 02, 2020 Am7 Cadd9 E7 F 20,469
Phiên khúc: Như giọt mưa rơi [Dmaj7]xuống mặt hồ mùa [E/D]đông Lạnh [C#m7]giá là vậy, phải không?
ĐỨC HẬU ( P ), 22 tháng 07, 2022 A A/c# A7 Aadd9 Amaj7 Asus4 B7 Bbm7b5 Bm7 C#/F C#7 C#m7 D Dm6 Dmaj7 E E/Ab E/D E11 E7sus(b9) F F#m7 G Gsus4 5,539
[Amaj7]Sau mọi thứ thì hai ta đã chia đôi [C#m7]Biệt danh ở trên face ta cũng đã xóa[Bm7] đi rồi [
Nguyen Bich Ngoc, 21 tháng 04, 2020 A Amaj7 Bm7 C#m7 E7b9 3,455