Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Đường Tôi Chở Em Về

G buitruonglinh G Điệu Blues

Hợp âm

Cmaj7 D7 Bm7 E7 C D G G7 Bm 1
A7 C C7 Em F G 0
G D7 Bm7 E7b9 Am7 Em7 E7 Em C Am 0
F G Em Am C C7 A7 0
C F G Em Am C7 A7 0
G Cmaj7 Bm7 Em7 C D Em Bm Cm Am7 D7 Gmaj7 0
Em C D Bm E Bm7 Am7 Am G E7 0
G C D Bm E7 G7 0
G F Em A7 C C7 D Bm E7 G7 0
G C D Bm E7 G7 0
G C D Bm E7 G7 0
Am7 Bm7 Cmaj7 D7 E Em7 Gmaj7 0