Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Người Tình Mùa Đông

Hợp âm

Gmaj7 Bm7 Em9 Am7 Cmaj7 B7 C#m7b5 2
C Em Am Dm F G E D 0
Bm Bb Am7 C F Bsus4 A D G Dm Gm Am Gm7 Amaj7 Gsus4 Dm7 Cm7 Am/E Em G/B 0
F Am Dm Gm Bb C7 C 0
C Em7 Am7 Dm9 Fmaj7 Gadd9 Cadd9 Em E7 Dm7 Dm11 0
C Em F G Dm Am G7 Em7 E7 0
C Em Am Dm F G E D 0
Edge (1)
C Em Am Dm F G E7 0
C Em Am Dm F G E D 0
C Em Am Dm F G E D 0
C Em Am Dm F G E D 0
C Em Am Dm F G 0
ntmd (0)
C Em Am Dm F G E D 0
C Em Am Dm7 F G Dm E7 0
C Em Am Dm F G E7 0
C Em Am Dm F G 0
F Am Dm Gm Bb C A7 G 0
C Em Am Dm F G D 0
C Em Am Dm F G E7 0
C Am Em F Dm E E7 G 0