Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Baby I Love You

C Che'Nelle Điệu Ballad
Chọn phiên bản 1 0 / Nguyễn Viết Dũng: Baby [C]I love you, I love [Esus4]you, I [E]love y
≣≣
Tone gốc F#: Capo 6
Baby [C]I love you, I love [Esus4]you, I [E]love you
I have found [Am7]the only one, [Gm]only one that [C7]is meant for me
You're [Fmaj7]always on my mind, [C/E]I'll go through [Am7] whatever
[Dm7]Me and you will ride [G]into eternity
 
[C]Baby we can go [Esus4]places May [E]be a trip around the world
As [Am7]you and I look up into the clouds
I keep [Gm]tellin' myself I [C7]gotta tell him how I feel inside
I [Fmaj7]guess I la-la but I keep holdin' back
cos I don't [C/E]wanna scare you [Am7]away Yeah, it's just me,
so [Dm7]frustrated I wish I'd say it naturally
My heart [G]is racing, cos boy I want you constantly
[C]Me and you and now chemistry,[Esus4] huh It's so ama[E]zing that I want it more
But I can't [Am7] help but think that you have someone else
Don't wanna[Gm] pay my mind [C7]attention this way
I try to [Fmaj7]block it out all this time with you
I can't believe[C/E] I have a doubt[Am7], I'm so crazy
but you could[Dm7] save me Baby, please [G]let me know you're in love with me
 
~ (Baby [Fmaj7]I donno [Em7] why) [Am7]I'm telling stories in my [C7]head now I can't sleep at night
(Baby [Fmaj7]you donno [Em7] why) [Am7]Leavin' me tonight [C7]it just don't feel right
[Fmaj7]But I can't wait til I'll [Em7]be seeing you here again
[C]I'm trying to [G/B]break my [Am7]insecurities[Am7/G] so I can explain
[Dm7]Everything I wanna[C/E] say that I [Fmaj7]kept [G]inside
 
Baby[C] I love you, I love [Esus4]you, [E]I love you
I swear you're [Am7]the only one, [Gm]only one [C7]Nothing's gonna change
I'm [Fmaj7]always by your [C/E]side, this is [Am7] forever
[Dm7]Like the stars my love will shine[G] next to your heart
[C]What's all around me baby I don't care
[Esus4]Your face is all I see [E]when you're not here
And I'm[Am7] so surprised though I get carried away
I could [Gm]lose a day from thinkin'[C7] you might not feel the same
But [Fmaj7]let me just say, I gotta turn it up
Cos it don't [C/E]matter, maybe it's [Am7]time but trust what I feel
And I just [Dm7] need your love to follow me
Cos now you know that [G]you're my world, my everything, everything
[Fmaj7]Now baby when [Em7]I sleep at [Am7]night I close my [C7]eyes and smile
[Fmaj7]And when I'm [Em7]kissing you I feel my [Am7]body light [C7] up inside
[Fmaj7]I hope you never ever [Em7]think about letting me go
[C]If I don't [G/B]have you [Am7]baby I would [Am7/G]rather be on my own
[Dm7]What we have is [C/E]so untouchable, unbreakable[Fmaj7], and we will [G]go on and on
 
[Fmaj7]We [C/E]will light a [Dm7]fire if we're in the dark
[Fmaj7]And I'll [C/E]be a [Dm7]fighter if we're apart
[Fmaj7]We can't tell what's [Em7]comin' [C]but [G/B]I'm [Am7]not [Am7/G]worried
[F]Cos I believe [Gsus4]in us [G]in love * ^
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
C Esus4 E Am7 Gm C7 Fmaj7 C/E Dm7 G Em7 G/B Am7/G F Gsus4 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Nguyễn Viết Dũng. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 09, 2016
Lượt xem: 3,671 Người đăng: Nguyễn Viết Dũng (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Che'Nelle Thể loại: Yêu thích: 19
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)