Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Tone gốc F#: Capo 6 Baby [C]I love you, I love [Esus4]you, I [E]love you I have found [Am7]the only
Nguyễn Viết Dũng, 1 tháng 09, 2016 Am7 C C7 Dm7 E Em7 Esus4 F Fmaj7 G Gm Gsus4 2,003