Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Top Of The World

C The Carpenters Điệu Ballad
Chọn phiên bản 6 0 / uyen_chang: [C]Such a feelin's [G7]comin' [C]over me There
≣≣
Tống gốc Carpenters là Bb, nhưng anh em ta toàn chơi C cho dễ :)))
[C]Such a feelin's [G7]comin' [F]over [C]me
There is [Em]wonder in most [Dm]every [G7]thing I [C]see....[C]
Not a [F]cloud in the [G7]sky
Got the sun [Em]in my [A7]eyes
And I [Dm]...won't be surp[Fm/D]rised if it's a [G7]dream.....[G]
 
[C]Everything I [G7]want the [F]world to [C]be
Is now [Em]coming true es[Dm]pecial[G7]ly for [C]me
And the [F]reason is clear..[G7]
It's be[Em]cause you are [A7]here
You're the [Dm]nearest thing to [Fm/D]heaven that I've [G7]seen
 
*CHORUS
I'm on the [C]top of the [C7]world lookin' [F]....down on creation
And the [C]only expla[Dm]nation [G7]I can [C]find....[C]
Is the [F]love that I've [G]found ever [C]since you've been a[F]round
Your love's [C]put me at the [Dm]top [G7]of the [C]world.....[C]
 
[C]Something in the [G7]wind has [F]learned my [C]name
And it's [Em]tellin' me that [Dm]things are [G]not the [C]same
In the [F]leaves on the [G]trees
And the [Em]touch of the [A7]breeze
There's a [Dm]pleasin' sense of [Fm/D]happiness for [G]me_____[G]
 
[C]There is only [G]one wish [F]on my [C]mind
When this [Em]day is through I [Dm]hope that [G]I will [C]find
That to[F]morrow will [G]be
Just the [Em]same for you and [A7]me
All I [Dm]need will be [Fm/D]mine if you are [G]here_____[G]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên uyen_chang. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 4
Cập nhật:
ngày 7 tháng 08, 2013
Lượt xem: 35,612 Người đăng: uyen_chang (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Patty Griffin Thể loại: Yêu thích: 732
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)