Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Cheap Thrills - Sia

Em Sia Điệu Ballad
Chọn phiên bản 3 0 / Thảo Nhật: [Em]Come on, come on, turn [C]the radio on It’s [G
≣≣
(Capo 2)
[Em]Come on, come on, turn [C]the radio on
It’s [G]Friday night and I [D]won’t be long
Gotta [Em]do my hair, I put my [C]make up on
It’s [G]Friday night and I [D]won’t be long
 
(Pre-Chorus)
Til [Em]I hit the dance floor
[C]Hit the dance floor
[G]I got all I [D]need
No I [Em]ain’t got cash
[C]I ain’t got cash
But [G]I got you [D]baby
 
(Chorus)
Baby [Em]I don’t need [C]
dollar bills to have [G]fun [D]tonight
Baby [Em]I don’t need [C]dollar
bills to have [G]fun [D]tonight
But [Em]I don’t need no [C]mo[G]ney [D]
As [Em]long as I can [C]feel the [G]beat[D]
[Em]I don’t need no [C]mo[G]ney[D]
As [Em]long as I keep [C]dan[G]cing[D]
 
(Verse)
[Em]Come on, come on, turn the [C]radio on
It’s [G]Saturday and I [D]won’t be long
Gotta [Em]paint my nails, put my [C]high heels on
It’s [G]Saturday and I [D]won’t be long
 
(Pre-Chorus)
Til I [Em]hit the dance floor
[C]Hit the dance floor
[G]I got all I [D]need
No I [Em]ain’t got cash
[C]No I ain’t got cash
[G]But I got you [D]baby
 
Chorus
Baby [Em]I don’t need [C]dollar
bills to have [G]fun [D]tonight
Baby [Em]I don’t need [C]dollar
bills to have [G]fun [D]tonight
But [Em]I don’t need no [C]mo[G]ney [D]
As [Em]long as I can [C]feel the [G]beat[D]
[Em]I don’t need no [C]mo[G]ney[D]
As [Em]long as I keep [C]dan[G]cing[D]
 
(Interlude)
[Em] [C] [G] [D]
[Em] [C] [G] [D]
 
(Bridge)
But [Em]I don’t need no [C]mo[G]ney[D]
As [Em]long as I can [C]feel the [G]beat[D]
[Em]I don’t need no [C]mo[G]ney[D]
As [Em]long as I keep [C]dan[G]cing[D]
Oh, oh
 
Chorus
Baby [Em]I don’t need [C]dollar
bills to have [G]fun [D]tonight
Baby [Em]I don’t need [C]dollar
bills to have [G]fun [D]tonight
But [Em]I don’t need no [C]mo[G]ney [D]
As [Em]long as I can [C]feel the [G]beat[D]
[Em]I don’t need no [C]mo[G]ney[D]
As [Em]long as I keep [C]dan[G]cing[D]
 
(Outro)
[Em]Na, na, na, [C]na, na, [G]na, [D]na
[Em]Na, na, na, [C]na, na, [G]na, [D]na
[Em]Na, na, na, [C]na, na, [G]na, [D]na
[Em]Na, na, na, [C]na, na, [G]na, [D]na
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Thảo Nhật. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 31 tháng 07, 2016
Lượt xem: 26,913 Người đăng: Thảo Nhật (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Sia Thể loại: Yêu thích: 1352
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)