Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Good Luck, Babe!

Bm Chappel Roan Bm Điệu Ballad
≣≣
Tone [Bm]
It's [G]fine, it's [A]cool You can [D]say that we are nothing, but you [Bm]know the truth
And guess [G]I'm the [A]fool With her [D]arms out like an angel through the [Bm]car sunroof
[Em]I don't wanna call it off But you don't wanna call it love
[Em]You only wanna be the one that I call "baby"
 
[G]You can kiss a hundred [A]boys in bars Shoot a[D]nother shot, try to [Bm]stop the feeling
[G]You can say it's just the [A]way you are [D]Make a new excuse, another [Bm]stupid reason
[G]Good luck, babe (well, good luck), well, good [A]luck, babe (well, good luck)
You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
[G]Good luck, babe (well, good luck), well, good [A]luck, babe (well, good luck)
You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
 
I'm [G]cliché, who [A]cares? It's a [D]sexually explicit kind of [Bm]love affair
And I [G]cry, it's not [A]fair I just [D]need a little lovin', I just [Bm]need a little air
[Em]Think I'm gonna call it off Even if you call it love
[Em]I just wanna love someone who calls me "baby"
 
[G]You can kiss a hundred [A]boys in bars Shoot a[D]nother shot, try to [Bm]stop the feeling
[G]You can say it's just the [A]way you are [D]Make a new excuse, another [Bm]stupid reason
[G]Good luck, babe (well, good luck), well, good [A]luck, babe (well, good luck)
You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
[G]Good luck, babe (well, good luck), well, good [A]luck, babe (well, good luck)
You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
 
When you [Em]wake up next to him in the middle of the night
With your [Em]head in your hands, you're nothing more than his wife
And when you [Em]think about me, all of those years ago
You're standing [Em]face to face with "I told you so"
You know I [Em]hate to say, "I told you so"
You know I [Em]hate to say, but, I told you so
 
[G]You can kiss a hundred [A]boys in bars Shoot a[D]nother shot, try to [Bm]stop the feeling
[G]You can say it's just the [A]way you are [D]Make a new excuse, another [Bm]stupid reason
[G]Good luck, babe (well, good luck), well, good [A]luck, babe (well, good luck)
You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
[G]Good luck, babe (well, good luck), well, good [A]luck, babe (well, good luck)
You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
[G],,,[A]...You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
[G],,,[A]...You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
[G],,,[A]...You'd [D]have to stop the world just to [Bm]stop the feeling
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hien Nguyen. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 26 tháng 06, 2024
Lượt xem: 354 Người đăng: Hien Nguyen (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Chappel Roan Thể loại: Pop , USUK Yêu thích: 5
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn