Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Until I Found You (version Acoustic)

C Stephen Sanchez D Điệu Ballad
≣≣
NHỊP:6/8 (xxxXxx)
Capo:7
ghi chú: F(003211), Fm(003111), Fm9((003113) ,Fm6(003130)
 
[C] Geo[C]rgia, [Em] wrap me [F]up in all your [C]
I want you [C] [Em] in my ar[F]ms
Oh, let me[C] hold you [C]
[Em] I'll never l[F]et you go a[C]gain like I d[C]id
Oh, I u[G]sed to s[G]ay
I would ne[F]ver fall in l[G]ove again until [C]I found h[Em]er
I said, [F] I would never f[G]all unless it's y[C]ou I fall in[C7]to
I was l[F]ost within the dar[G]kness, but then [C]I found h[Em]er
I f[F]ound you [Fm] [Fm], [Fm9] [Fm6]
[C] Ge[C]orgia, [Em] pulled me i[F]n, I asked to
[C] Love her [C] [Em] once ag[F]ain
You fell, I [C] caught you [C]
[Em] I'll never l[F]et you go ag[C]ain like I d[C]id
Oh, I us[G]ed to s[G]ay
I would ne[F]ver fall in l[G]ove again until [C]I found h[Em]er
I said, [F] I would never f[G]all unless it's y[C]ou I fall in[C7]to
I was l[F]ost within the dar[G]kness, but then [C]I found h[Em]er
I f[F]ound you [Fm] [Fm], [Fm9] [Fm6]
 
(Instrumental)
[C] [C] [Em] [Em] [F] [F] [Fm] [Fm9] [Fm6]
 
 
I would ne[F]ver fall in l[G]ove again until [C]I found h[Em]er
I said, [F] I would never f[G]all unless it's y[C]ou I fall in[C7]to
I was l[F]ost within the dar[G]kness, but then [C]I found h[Em]er
I fo[F]und you [Fm] [Fm], [Fm9] [Fm6] [C]
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Johnny Nam. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 4 tháng 07, 2024
Lượt xem: 391 Người đăng: Johnny Nam (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Stephen Sanchez Thể loại: Pop Ballad Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)