Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1 [G]Georgia [Bm], [C]wrap me [Cm]up in all your [G]I want ya [Bm], [C]in my [Cm]arms Oh, l
Root, 27 tháng 04, 2022 C C7 Em F Fm G G7 54,123
Capo 3 Verse 1: [G] Georgia [Em], wrap me [C]up in all your [G] I want ya [Em], in my [C]arms Oh
nguyen_bao_gia_han_1995, 20 tháng 01, 2023 C Cm D Em G G7 6,902
Intro [B] [B] [B] [F#] [D#] [F#] [G#] [B] [G#] [B] [B] [B] [F#] [D#] [F#] [G#] [B] [G#] [E] [E]
Lidz77, 22 tháng 10, 2023 B C# D# D#7 E Em F# G G# G#m 557