Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Doen Dayra

≣≣
Tone [G]
[C]Apha ley tadi doeb da, bum choe thong yi [G]Choe lam jothang lu tadi, [D]ngi sem shoyi
[C]Choe laybi gazum toen dhi, ngi sem trodhi [G]Choe lu showi sem ghi lab mey, [D]choe ra goni
[C]Choe nyelwi nyilam naya thom mae [G]ba choe ya [D]nga thong ni dhu ga
[C]Nga hinglay choe lu gadi yasi [G]ba choe ghi [D]nga lu gawong ga
 
Da [C]doen dayra Bum choe lu ga sey labni enn Da [G]doen dayra Bum [D]choe lu phang sey labni enn
Da [C]doen dayra Bum choe da toen cha deyni Da [G]doen di ra theyri [D]bari choe ra enn mae
 
[C]Apha lay jomi bhus dhi, choe em sheb da [G]Nga hengkay ngo tsa, [D]choe lu ta manyong
[C]Ipchira mito zu ghi, choe lu tawda [G]Choe nga lu tadi laybi [D]gazum toen day
[C]Nga choe ghi ngilam naya thom may [G]ya Nga ya [D]choe thong ni dhu sa
[C]Choe nga lu hinglay gadhi deywong [G]ga Nga ya [D]choe lu gawong mey
 
Da [C]doen dayra Bum choe lu ga sey labni enn Da [G]doen dayra Bum [D]choe lu phang sey labni enn
Da [C]doen dayra Bum choe da toen cha deyni Da [G]doen di ra theyri [D]bari choe ra enn mae
Da [C]doen dayra Bum choe lu ga sey labni enn Da [G]doen dayra Bum [D]choe lu phang sey labni enn
Da [C]doen dayra Bum choe da toen cha deyni Da [G]doen di ra theyri [D]bari choe ra enn mae
 
[C]Nga choe lu ga say labda, choe ghi doenzay meray [G]wong Ai [D]kheymi
[C]Mitshey chi yoe nga, choe lu ga sey [G]Toen Ni...[D]
[C]Choe nyelwi nyilam naya thom mae [G]ba Choe ya [D]nga thong ni dhu ga
[C]Nga hinglay choe lu gadi yasi [G]ba Choe ghi [D]nga lu gawong ga
 
Da [C]doen dayra Bum choe lu ga sey labni enn Da [G]doen dayra Bum [D]choe lu phang sey labni enn
Da [C]doen dayra Bum choe da toen cha deyni Da [G]doen di ra theyri [D]bari choe ra enn mae
Da [C]doen dayra Bum choe lu ga sey labni enn Da [G]doen dayra Bum [D]choe lu phang sey labni enn
Da [C]doen dayra Bum choe da toen cha deyni Da [G]doen di ra theyri [D]bari choe ra enn mae
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Tiến Đạt Nguyễn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 13 tháng 05, 2024
Lượt xem: 46 Người đăng: Tiến Đạt Nguyễn (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Kenny Lhendup Thể loại: Nhạc Bhutan Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn