Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mockingbird (Chorus)

Em Eminem Em chọn điệu
≣≣
(Chorus)
Now [Em]hush little ba[C]by, don't you cry
Every[D]thing's gonna be al[Em]right
Stiffen that upper lip[Em] up little
l[C]ady, I told ya
Daddy's here to[D] hold ya through the
[Em]night
I know mommy's not[Em] here right now and
[C]we don't know why
We [D]feel how we feel in[Em]side
It may seem a little[Em] crazy, pretty
[C]baby
But I promise [D]momma's gon' be al[Em]right
 
And if you ask me to,[Em] daddy's gonna
buy you a[C] mockingbird
[D]I'ma give you the wor[Em]ld
I'ma buy a diamond[Em] ring for you, I'ma
si[C]ng for you
I'll do anything [D]for you to see you
s[Em]mile
And if that mocking[Em]bird don't sing,
and that [C]ring don't shine
I'ma b[D]reak that birdie's n[Em]eck
I'll go back to the j[Em]eweler who sold
it to[C] ya
And make him eat every c[D]arat, don't
fuck with [Em]dad
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên thuytram210598. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 05, 2024
Lượt xem: 374 Người đăng: thuytram210598 (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Eminem Thể loại: Yêu thích: 4
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)