Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!
Chọn phiên bản 12 0 / Liz: Hợp âm cơ bản
≣≣
(Capo 6)
[Am]You were
the shadow to my [F]light
Did you feel us [C]
Another [G]Start
You fade away.
 
[Am]Afraid our aim is out of [F]sight
Wanna see us [C]
[G]Alive
 
Where are you [Am]now [F]
Where are you [C]now [G]
Where are you [Am]now
Was it all in my [F]fantasy
Where are you [C]now
Were you only [G]imaginary.
 
Where are you [Am]now.
[F]Atlantis.
Under the [C]sea
Under the [G]sea.
 
Where are you [Am]now
Another [F]dream
The [C]monsters running
wild inside of [G]me.
 
I'm [Am]faded [F]
I'm [C]faded.
So [G]lost,
I'm [Am]faded [F]
I'm [C]faded
So [G]lost
I'm faded.
 
[Am]These shallow
waters, nevet [F]met
What I needed [C]
I'm letting [G]go
A deeper dive.
 
[Am]Eternal silence of the [F]sea
I'm breathing [C]
[G]Alive.
 
Where are you [Am]now [F]
Where are you [C]now. [G]
 
Under the [Am]bright
But faded lights
You set my [F]heart on fire
Where are you [C]now
Where are you [G]now.
 
WHERE ARE YOU [Am]NOW.
[F]Atlantis.
Under the [C]sea
Under the [G]sea.
 
Where are you [Am]now
Another [F]dream.
 
The [C]monsters
running wild inside of [G]me
I'm [Am]faded. [F]
I'm [C]faded
So [G]lost,
I'm [Am]faded [F]
I'm [C]faded
So [G]lost, I'm [Am]faded
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Liz. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 4
Cập nhật:
ngày 28 tháng 06, 2020
Lượt xem: 164,953 Người đăng: Liz (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: USUK Yêu thích: 6459
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)