Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Am]I see those [F]tears in your [C]eyes I [Am]feel so [G]helpless inside Oh [Am]love, there's [F]
MinkNgia, 6 tháng 06, 2017 Am C Dm F G 3,283