Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Stuck In The Middle

G BABYMONSTER A chọn điệu
≣≣
Capo 2
[G]...[Bm]All this time, we've been together
And I [C]still don't know how you feel
Sometimes I wish you'd [Cm]just talk to me
 
Maybe it's make [G]believe Maybe it can be true
I try to [Bm]tell myself I'm not in love with you
I thought that I knew [Em]everything
I guess I don't know [C]anything, yeah
I get emo[G]tional And hypothetical
Wondering if there are all [Bm]kinds of things
I'm not supposed to know I try my best to [Em]let it go
Baby, then you bring me [C]back Bring me back
 
You [Am]lift my feet [G]off of the [D]ground
Keep me [G]spinning around and a[C]round
I [Am]don't ever [G]wanna come [D]down From your [Cm]arms
 
You [G]tell me that you need me Then you walk away
Keep [Bm]promising forever With the words you say
It's [Em]true Don't know what I'm supposed to [Cm]do
I'm stuck in the middle with [G]you, you, you
With [B7]you, you Oh boy, you got me really con[C]fused
Don't know what I'm supposed to [Cm]do I'm stuck in the middle with [G]you
 
[G]You were the spark Light in the dark Gave you my everything
[Bm]Pulling me in Pushing me out Pulling me back again
[Em]Don't know if your mind is made up But I know that nobody wanna be stuck
[Cm]You are the one that I want All I can promise you now is my love
[G]You say you want me You say you care
[B7]When we're together Are you even there
And [Em]you Gave me the keys (To your
heart) Yeah, you Made me believe (From the start)
[Cm]Now all that I know is I got all this love I won't take back
 
[Am]My [G]love My love [D]My love My love
You [Am]lift my [G]feet off of the [D]ground
Keep me [G]spinning around and a[C]round
I [Am]don't ever [G]wanna come [D]down From your [Cm]arms
 
You [G]tell me that you need me Then you walk away
Keep [Bm]promising forever With the words you say
It's [Em]true Don't know what I'm supposed to [Cm]do
I'm stuck in the middle with [G]you, you, you
With [B7]you, you Oh boy, you got me really con[C]fused
Don't know what I'm supposed to [Cm]do I'm stuck in the middle with [Am]you
 
I've [D]tried and I've tried to be [G]good to myself Good for my health
Is it [Am]selfish If I'm [D]constantly turning to [G]you To [E7]you
If you [Am]knew what I'm feeling right now You'd comfort my [Cm]heart
 
You [G]tell me that you need me Then you walk away
Keep [Bm]promising forever With the words you say
It's [Em]true Don't know what I'm supposed to [Cm]do
I'm stuck in the middle with [G]you, you, you
With [B7]you, you Oh boy, you got me really con[C]fused
Don't know what I'm supposed to [Cm]do I'm stuck in the middle with [G]you
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Phương Thảo. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 02, 2024
Lượt xem: 205 Người đăng: Phương Thảo (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: BABYMONSTER Thể loại: KPOP Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)