Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Love Yourself

E Justin Bieber Điệu Blues
Chọn phiên bản 15 0 / pretty4496: For all the [C] times that you [G] rain on my [Am]
≣≣
tone gốc: E
notes: sử dụng các hơp âm thế tay cao để nghe hay hơn
For all the [E]times that you [B]rain on my [C#m]parade
And all the [F#m]clubs you get in [E]using my [B]name
You think you [E]broke my heart, oh [B]girl for [C#m]goodness sake
You think I'm [F#m]crying on my [E]own, well I [B]ain't
 
And I didn't wanna [E]write a song [B]
Cause I didn't want [C#m]anyone thinking I still care
I [F#m]don't but, you [E]still hit my [B]phone up
And baby I be [E]movin' on [B]
And I [C#m]think you should be somethin'
I don't wanna [F#m]hold back, [E]maybe you should [B]know that
 
My mama don't [C#m]like you [A]and she likes everyone [E] [B]
And I never [C#m]like to [A]admit that I was wrong [E] [B]
And I've been so [C#m]caught up in [A]my job, didn't [E]see what's [B]going on
But now I [C#m]know[A], I'm better [B]sleeping on my own
 
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I'm still [C#m]holdin' [A]on to somethin'
[E]You should go and [B]love [E]yourself
 
And when you [E]told me that you [B]hated my [C#m]friends
The only [F#m]problem was with [E]you and not [B]them
And every [E]time you told me [B]my opinion was [C#m]wrong
And tried to [F#m]make me forget [E]where I came [B]from
 
And I didn't wanna [E]write a song [B]
Cause I didn't want [C#m]anyone thinking I still care
I [F#m]don't but, [E]you still hit my [B]phone up
And baby I be [E]movin' on [B]
And I think you [C#m]should be somethin'
I don't wanna [F#m]hold back, [E]maybe you should [B]know that
 
My mama don't [C#m]like you[A] and she likes everyone [E] [B]
And I never [C#m]like to [A]admit that I was wrong[E] [B]
And I've been so [C#m]caught up in [A]my job, didn't [E]see what's [B]going on
But now I [C#m]know[A], I'm better [B]sleeping on my own
 
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I'm still [C#m]holdin' [A]on to somethin'
[E]You should go and [B]love [E]yourself
 
For all the [E]times that you [B]made me feel [C#m]small
I fell in [F#m]love, now I feel [E]nothin' at [B]all
Had never [E]felt so [B]low when I was [C#m]vulnerable
Was I a [F#m]fool to let you [E]break down my [B]walls?
 
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I'm still [C#m]holdin' [A]on to somethin'
[E]You should go and [B]love [E]yourself
Cause if you [E]like the [B]way you [C#m]look that [A]much
Oh, baby, [E]you should go and [B]love [E]yourself
And if you [E]think that [B]I'm still [C#m]holdin' [A]on to somethin'
[E]You should go and [B]love [E]yourself
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên pretty4496. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 7
Cập nhật:
ngày 13 tháng 02, 2017
Lượt xem: 279,721 Người đăng: pretty4496 (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Justin Bieber Thể loại: Yêu thích: 6938
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)