Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Take My Life

Am Austin Burke Cm chọn điệu
≣≣
Capo 3
[Am]I was always [G]just a dollar [C]short and a day [F]late
But you [Am]gave me all the [G]reasons that I [C]needed to change my [F]ways
You [Am]gave me the [G]answers to [C]prayers I was praying
You [F]gave me the grace when I needed saving
The [Am]least that I can [G]give you is a [C]little more than every[F]thing
 
Take my [F]days Take my nights Take my [C]hand And hold on tight
[G]Take it [Am]slow, drink it up to the last drop Take a [G]gamble all in on the long shot
Take my [F]breath and my last name Take a [C]chance on forever babe
[G]And [Am]I’ll give you [G]all I got '[C]till the day I [F]die
Take my [Am]life [G] [C] [C] [F]
Yeah, take my [Am]life [G] [C] [C] [F]
 
[Am]Give me all the [G]money in the [C]world, girl wouldn’t add [F]up
Go on [Am]stack it to the [G]sky And it'd [C]still fall short of your [F]love, yea it would
So [Am]give me a [G]bad day [C]Give me some bad news It [F]don’t matter 'cause baby I got you
[Am]What’s a [G]man to give to a [C]woman that gives so [F]much, so much
 
Take my [F]days Take my nights Take my [C]hand And hold on tight
[G]Take it [Am]slow, drink it up to the last drop Take a [G]gamble all in on the long shot
Take my [F]breath and my last name Take a [C]chance on forever babe
[G]And [Am]I’ll give you [G]all I got '[C]till the day I [F]die
Take my [Am]life [G] [C] [C] [F]
Yeah, take my [Am]life [G] [C] [C] [F]
Take my [F]days Take my nights Take my [C]hand And hold on tight
[G]Take it [Am]slow, drink it up to the last drop Take a [G]gamble all in on the long shot
Take my [F]breath and my last name Take a [C]chance on forever babe
[G]And [Am]I’ll give you [G]all I got '[C]till the day I [F]die
Take my [Am]life [G] [C] [C] [F]
Yeah, take my [Am]life [G] [C] [C] [F]
 
[Am]I was always [G]just a dollar [C]short and a day [F]late
But you [Am]gave me all the [G]reasons that I [C]needed to change my [F]ways
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 16 tháng 09, 2023
Lượt xem: 67 Người đăng: Duy Võ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Austin Burke Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)