Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Austin Burke

Đóng góp thông tin
[Am]I was always [G]just a dollar [C]short and a day [F]late But you [Am]gave me all the [G]reason
Duy Võ, 16 tháng 09, 2023 Am C F G 298