Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

I'm Not Supposed To Love You Anymore

G Bryan White G chọn điệu
≣≣
Tone [G]
We a[C]greed that it was [G]over Now the [Em]lines have [D]all been [C]drawn
The [G]vows we made be[Em]gan to fade But [Am]now they're [D]gone
Put [C]your pictures in a [G]shoebox And my [Em]gold ring [D]in a [C]drawer
I'm [Am]not supposed to [D]love you any[G]more
 
Now [C]Sherri says she [G]jealous Of this [Em]freedom [D]that I've [C]found
If [G]she were me [Em]she would be Out [Am]on the [D]town
And she [C]says she can't i[G]magine What on [Em]earth I'm [D]waiting [C]for
I'm [Am]not supposed to [D]love you any[G]more
 
Oh I [Em]shouldn't [D]care or [G]wonder [C]where and how you are
But I [Am]can't hide this [A7]hurt inside my [D7]broken heart
I'm [Em]fighting back em[D]otions [G]that I've [C]never fought before
Cause I'm [Am]not supposed to love [D]you any[G]more
 
Now I'm [C]writing you this [G]letter And it's [Em]killing [D]me to[C]night
That [G]I agreed when [Em]you believed [Am]It wasn't right [D]
And I[C] couldn't sleep up [G]on the bed So I'm [Em]down here [D]on the [C]floor
Where I'm [Am]not supposed to [D]love you any[G]more
 
Oh I [Em]shouldn't [D]care or [G]wonder [C]where and how you are
But I [Am]can't hide this [A7]hurt inside my [D7]broken heart
I'm [Em]fighting back em[D]otions [G]that I've [C]never fought before
Cause I'm [Am]not supposed to love [D]you any[G]more
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 16 tháng 09, 2023
Lượt xem: 44 Người đăng: Duy Võ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Bryan White Thể loại: Nhạc Ngoại Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)