Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

We a[C]greed that it was [G]over Now the [Em]lines have [D]all been [C]drawn The [G]vows we made be
Duy Võ, 16 tháng 09, 2023 A7 Am C D D7 Em G 189