Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Los Mejores Años

G Sebastián Llosa G# chọn điệu
≣≣
Capo 1
Tone [G]
Cómo pa[C]samos de decir te quiero a ser descono[G]cidos
no sé si te ex[Em]traño tampoco te ol[D]vido
Es que no [C]tengo la menor idea de quién fui con[G]tigo
y ahora me doy [Em]cuenta que tú tampoco con[D]migo
 
Algo [C]estaba faltando y aun[G]que nos dimos tanto
nos can[Em]samos de pasar la culpa entre tú y [D]yo
Aunque me due[C]le pensar que estás arrepen[G]tida
que sientas que yo me he [Em]llevado los mejores años de tu [D]vida
nadie tiene [C]la culpa de habernos hecho [G]daño
y ahora que somos ex[Em]traños ya dejemos el en[D]gaño
los dos perdimos los mejores [G]años
 
No te sa[C]bía dejar y era más fácil seguirlo for[G]zando
me daba miedo estarme equivo[Em]cando
¿Qué tal si te pierdo, lo que [D]busco ya nunca lo encuentro?
No te que[C]ría soltar porque sentía que crecimos [G]juntos
contigo aprendí a ver el [Em]mundo y ya no me miento
la ver[D]dad yo también te resien[C]to
 
y entre tú y yo algo estaba fal[G]tando y no queríamos acep[Em]tar que
con alguien más fuéramos a encon[D]trarlo
 
Aunque me duele [C]pensar que estás arrepen[G]tida
que sientas que yo me he lle[Em]vado los mejores años de tu [D]vida
nadie tiene [C]la culpa de habernos hecho [G]daño
y ahora que somos ex[Em]traños ya dejemos el en[D]gaño
los dos perdimos los mejores [G]años
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Chau Lai. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 23 tháng 05, 2023
Lượt xem: 15 Người đăng: Chau Lai (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Sebastián Llosa Thể loại: USUK Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)