Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Sebastián Llosa

Đóng góp thông tin
Cómo pa[C]samos de decir te quiero a ser descono[G]cidos no sé si te ex[Em]traño tampoco te ol[D]vi
Chau Lai, 23 tháng 05, 2023 C D Em G 298