Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Drift Away

G Sarah Stiles G chọn điệu
Chọn phiên bản 1 0 / Ant: Am I [A7] doing it right?
≣≣
[G] Here in the garden
[G7] Let's play a game
[C] I'll show you how it's [Cm]done
[G] Here in the garden
[G7] Stand very still
[C] This'll be so much [Cm] fun
[Em] And then she smiled,
[B7] that's what I'm after
A [G] smile in her
eyes, the [A7] sound of her laughter
[G] Happy to listen
[G7] Happy to play
[C] Happily watching her [Cm]drift [D] [G] away
[G] Happily waiting
[G7] All on my own
[C] Under the endless [Cm] sky
[G] Counting the seconds, [G7] standing alone
As [C] thousands of years go [Cm] by
[Em] Happily wondering, [B7] night after night
Is [G] this how it works?
Am I [A7] doing it right?
[G] Happy to listen
[G7] Happy to stay
[C] Happily watching her [Cm] drift [D] [G] away
You [F] keep on turning [C] pages,
for [G] people who don't care
[Dm] People who don't care [C] about you [Am]
And [F] still it takes you [C] ages
To [G] see that no one's there
[Dm] See that no one's there
[C] See that no one's there
[Am] Everyone's gone on [F] without you
[G] Finally something
[G7] Finally news
[C] About how the story [Cm] ends
[G] She doesn't exist now
[G7] Survived by her son
[C] And all of her brand new [Cm] friends
[Em] Isn't that lovely?
[B7] Isn't that cool?
[G] And isn't that cruel?
And [A7] aren't I a fool to have
[G] Happily listened
[G7] Happy to stay
[C] Happily watching her [Cm] drift [D]
[Cm] Drift [D]
[Cm] Drift [D] away [G]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
G G7 C Cm Em B7 A7 D F Dm Am 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Ant. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 05, 2023
Lượt xem: 517 Người đăng: Ant (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 3
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn