Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Sarah Stiles

Đóng góp thông tin
[G] Here in the garden [G7] Let's play a game [C] I'll show you how it's [Cm]done [G] Here in the
Ant, 23 tháng 05, 2023 A A7 Am B7 C Cm D Dm Em F G G7 549