Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

On Rainy Days - Tiên Cookie (Eng. Version)

≣≣
capo 1
Intro
[Am]- [G]- [F]- [C]- [Dm7]- [G]- [Csus4]
[Am]- [G]- [F]- [C]- [Dm7]- [E7]- [Am]
 
[Am]Girl I [G]know that it’s been so [F]long
And I [C]admit that I was [Dm7]wrong
The one [G]at fault was [C]me
 
[Am]But I can’t [G]seem to run [F]away
Thinking [C]about it every [Dm7]day
I can’t [E7]forget these [Am]memories
 
Though I [F]shouldn’t be surprised
There’s teardrops [G]forming in my eyes
Why did I [F]sit there and [G]watch you walk [C]away
 
I thought that [F]time would help me heal
All this [G]pain I have to feel
But I’ll [F]always [Dm7]remember the [E7]days
 
Chorus:
When the [Am]rain starts [G]falling
You are [F]here with [C]me
Through the [Dm7]night you are [G]all I [C]see
 
But as [Am]I come [G]closer
[F]You would [C]disappear
So I [Dm7]know that you were [E7]never really [Am]here
 
Although [F]I have tried so hard
You had to [G]leave me in the dark
Now we are
[F]Strangers a [G]thousand miles [C]apart
I thought these [F]rainy nights would flush
All these [G]memories of us
But I’ll [F]always [Dm7]remember [E7]because
 
(Chorus)
When the [Am]rain starts [G]falling
[F]You are by my [C]side
And I’m [Dm7]left with no [G]place to [C]hide
 
All the [Am]pain I [G]suffered
[F]Never goes [C]away
I’m remin [Dm7]ded of you [E7]on the rainy [Am]days
 
(Brige)
I just don’t [F]know
How we just fell [G]apart so suddenly
Now there’s [Em7]nowhere in your heart for [Am]me
I know that it’s [F]my fault I was
So [G]blinded from this pride
Now I’m [F]left here [Dm7]alone in the [E7]night
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Vũ Quốc. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 1
Cập nhật:
ngày 21 tháng 11, 2018
Lượt xem: 29,328 Người đăng: Vũ Quốc (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Beast , Tiên Cookie Thể loại: Yêu thích: 410
Bài liên quan
doantuoi, 8 tháng 08, 2013 10,875
Thắng, 10 tháng 06, 2017 2,368
DvQuang, 26 tháng 08, 2013 64,454
Duy Võ, 10 tháng 02, 2018 4,128
Thắng, 10 tháng 06, 2017 3,172
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)

Có lỗi xảy ra

Mã lỗi:

Trang web hiện gặp sự cố, vui lòng gửi nội dung bên trên về địa chỉ facebook của chúng tôi

Gửi tin nhắn cho Hợp Âm Chuẩn