Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Time Gone By

Am Thịnh Suy Pain Cm chọn điệu
≣≣
Capo 3
Tone [Am]
I [Dm]woke up early thinking Is it just another day
Will I [Em]struggle to get by Or will it all be going my way
I hear them [Dm]say God is watching So make sure he sees you pray
But my [Em]god is in the mirror And the one I will obey
 
Because we [Dm]know how the story starts Not how the story ends
And I'm [Em]here just to play my part This chance doesn't come again
All I [Dm]need In this life is art Make sure there's ink in my pen
If you [Em]take away these two Then I'd probably go insane
 
The [Dm]suspense is killing me Please tell me what’s next
Cause I [Em]need some inspiration So I can write one more text
I [Dm]need that feeling cigarettes after sex
Life is [Em]meant to be so easy But we make it complex
 
[Dm]After all its not so bad Good times will come Good times we’ve had
Won't [Em]leave this place With much to add With my name on the streets And my thoughts on a pad
[Dm]After all it's true I'm glad I'm still sane In a world gone mad
And [Em]every day I'm blessed Cause I know I'm backed by my comrades
 
Maybe we feel [Dm]bad in the time In the time But hey we’re more [Em]than that
Maybe we feel [Dm]sad during times During times But it just goes [Em]by
Please just have a [Dm]look in your heart Who you think that took you so far
Maybe we feel [Em]bad in the times But it just goes, but it just goes
 
[Dm]Hold up, now look up And tell me what you're holding onto
[Em]Hold up, now look back Are you where you want to
Cause I’ve [Dm]been there And done that an put where I belong to
Cause no [Em]matter what you do Life will place you where it wants to
 
I'm [Dm]watching time just going by Never stopping hello good bye
I [Em]wonder why You and I are both designed To just to just watch it fly
It’s [Dm]time to accept that It might be fine to live With questions and no replies
We [Em]live we die We smile we cry And we all just live in a big freestyle
 
It’s [Dm]ok though, don’t stress no Good times come like good times go
[Em]Choose your role in this big mad show Where we’re all insane that’s for sure
It’s [Dm]not our fault Nothing’s what we’re told We can’t see clear like we did before
Don’t [Em]let them take what’s yours Your dreams your path Your goals never no no no
 
Never [Dm]no no no Eyes on the price always one clear goal One clear role
[Em]Climb to the top and shine like gold You can take all I have except my soul
[Dm]Look where we were now look Where we are What do you think got us all so far
[Em]Time is one healing all our scars Every tik in the clock makes life less hard
 
Maybe we feel [Dm]bad in the time In the time But hey we’re more [Em]than that
Maybe we feel [Dm]sad during times During times But it just goes [Em]by
Please just have a [Dm]look in your heart Who you think that took you so far
Maybe we feel [Em]bad in the times But it just goes, but it just goes
Please just have a [Dm]look in your heart Who you think that took you so far
Maybe we feel [Em]bad in the times But it just goes, but it just goes
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (0)

Đăng phiên bản mới

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Duy Võ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 1 tháng 10, 2022
Lượt xem: 353 Người đăng: Duy Võ (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Pain , Thịnh Suy Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 1
Bài liên quan
andayne, 20 tháng 01, 2022 888
Minh Nguyet, 19 tháng 12, 2021 1,222
Duy Võ, 30 tháng 11, 2019 4,768
Ja Khang, 22 tháng 12, 2019 25,533
Duy Võ, 28 tháng 04, 2021 6,794
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)