Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Michael Carreon

Đóng góp thông tin
Chorus: Its the simple things you [C]do I just can't get enough of [Am]you It's that perfume that
Nguyễn Việt Dũng, 1 tháng 06, 2019 Am C F G 5,110
[C]Chẳng thế là quá muộn khi nói lời yêu một [Am]người Chẳng thế là quá muộn khi ta hoài tiếc một
Diệp, 29 tháng 09, 2021 A Am Bm C D Dm Em F G 476