Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Valley Of Lies - TOMORROW BY TOGETHER (투모로우바이투게더) ft. ianndior

≣≣
Through the valley of lies
Through the valley of lies
[D]I'm walking through the [Dmaj7]valley of lies
I see a [Gmaj7]coffin, perfect [Gm]fit for my size
They won't [Fm]open, got silky [Bm]stitch in my eye
[Em]I'm hurting, and I lost my heart in the sky
[D]Taking trips down uncharted roads
[Dmaj7]Them very lonely roads
[Gmaj7]Looking for a pot of gold
[Gm]Your love was not enough
[Fm]It don't make no sense to me
[Bm]And now you're begging, "Please"
[Em]Remember you was hurting me
Well, keep that energy
[D]I've been [Dmaj7]waiting
[Gmaj7]Knowing [Gm]you won't show up
[Fm]Don't make [Bm]no sense
[Em]I'm not (I'm not giving in)
[D]I'm walking through the [Dmaj7]valley of lies
I see a [Gmaj7]coffin, perfect [Gm]fit for my size
They won't [Fm]open, got silky [Bm]stitch in my eye
[Em]I'm hurting, and I lost my heart in the sky
[D] [Dmaj7]On, and on, and on [Gmaj7](and on)
[Gm]Keep fighting, [Fm]Armageddon
[Bm]Now things are getting rough
[Em]I never thought you'd be a [D]lesson
[Dmaj7]Go, you go, you go [Gmaj7]
[Gm]How come I never [Fm]see ya?
[Bm]I'm really getting close [Em]to giving up
I hate the feeling
[D]Yeah, through the valley of [Dmaj7]your lies
The water keeps flowing [Gmaj7]down
You won't believe it's all [Gm]from my eyes
Thought you were the [Fm]one (one)
You tarnished our [Bm]love (love)
Yeah, with your liar's [Em]tongue (tongue)
After all
You knew that we would end up [D]this way
[Dmaj7]I never knew my love would [Gmaj7]turn gray
[Gm]All our memories in my [Fm]head
It's time to [Bm]bury 'em away
[Em]Away deep inside the valley
It's gonna be okay, hey
[D]Ah, na-na, na-na, [Dmaj7]ah, na-na, na-na
[Gmaj7]Ah, na-na, na-na, [Gm]ah, na-na, na-na
[Fm]Ah, na-na, na-na, [Bm]ah, na-na, na-na
[Em]Ah, na-na, na-na, ah, na-na, na-na
[D]I'm walking through the [Dmaj7]valley of lies(ah, na-na-na-na)
I see a [Gmaj7]coffin, perfect [Gm]fit for my size
They won't [Fm]open, got silky
[Bm]stitch in my eye(ah, na-na-na-na)
[Em]I'm hurting, and I lost
my heart in the sky(ah, na-na-na-na)
[D] [Dmaj7]On, and on, and on [Gmaj7](and on)
[Gm]Keep fighting, [Fm]Armageddon
[Bm]Now things are getting rough
[Em]I never thought you'd be a [D]lesson(go)
[Dmaj7]Go, you go, you go [Gmaj7](go)
[Gm]How come I never [Fm]see ya? (See ya)
[Bm]I'm really getting close [Em]to giving up
I hate the feeling
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Bm D Dmaj7 Em Fm Gm Gmaj7 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên MOA . Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 5 tháng 09, 2022
Lượt xem: 234 Người đăng: MOA (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Andrew Luce , Michael Olmo , Ryan Cantu , Slow Rabbit , YEONJUN Thể loại: KPOP Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)