Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

This is the love

C N/A C chọn điệu
≣≣
tone [C]
 
It's been a [Cmaj7]night
Turn the lights around me [G7]down
Take the slow [Am7]way
Round the center [F7]of the sun
Trying to [Dm7]steal the day
Maybe to be with [G7]you
 
[Dm7]Do you still remember my name
[Am7]Do you feel the same
[Dm7]Do the things I say make you laugh
Just a [G7]laugh from [Em7]yesterday
 
Gonna [Dm7]make this [G7]love
Don't know [Cmaj7]where to go but I'm [Am7]running
I'm gonna [Dm7]make this [G7]love
Don't know [Cmaj7]how to fly but we're [Am7]soaring
 
This is the [Dm7]love I [G7]need
This is the [Cmaj7]love, keeping me [Am7]real
This is the [Dm7]love that I [G7]know
It had to be [Cmaj7]you
 
It's getting [Cmaj7]late
When the crowds all start to [G7]go
We take the [Am7]long way
To the corner of the [F7]sky
Where you can [Dm7]be with me
Leaving the [G7]world below
 
[Dm7]Will you still remember my name
[Am7]Will we feel the same
[Dm7]Will the things I say make you laugh
Just a [G7]laugh back from [Em7]yesterday
 
Gonna [Dm7]make this [G7]love
Don't know [Cmaj7]where to go but I'm [Am7]running
I'm gonna [Dm7]make this [G7]love
Don't know [Cmaj7]how to fly but we're [Am7]soaring
 
This is the [Dm7]love I [G7]need
This is the [Cmaj7]love, keeping me [Am7]real
This is the [Dm7]love that I [G7]know
 
Still don't [Dm7]know what I have to [G7]say
You're [Cmaj7]everything I have to [Am7]need
You [Dm7]make me want to be with [G7]you
Your [Cmaj7]eyes have me in a [Em7]dream
 
Gonna [Dm7]make this [G7]love
Don't know [Cmaj7]where to go but I'm [Am7]running
I'm gonna [Dm7]make this [G7]love
Don't know [Cmaj7]how to fly but we're [Am7]soaring
 
This is the [Dm7]love I [G7]need
This is the [Cmaj7]love, keeping me [Am7]real
This is the [Dm7]love that I [G7]know
It had to be [Cmaj7]you
 
Gonna make this love
Gonna make this love
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
Am7 C Cmaj7 Dm7 Em7 F7 G7 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Elijah. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 6 tháng 06, 2022
Lượt xem: 61 Người đăng: Elijah (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Ohashi Trio Thể loại: Nhạc Trẻ Yêu thích: 1
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)