Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

The Other Side Of Paradise

F Glass Animals G chọn điệu
≣≣
Tone gốc G: Capo 2
Intro:
[F] [E] [Am] [G] x4
 
Verse:
[Am]When I was young and [G]stupid my love
[F]Left to be a [C]rock and roll star
[Am]He told me [G]please don't worry
[F]Wise little smile that [C]spoke so safely
 
[Am]He booked a [G]one way ticket
[F]Out west that's [C]where they make it
[Am]Six kids stuck [G]in a bedsit
[F]To sunswept [C]poolside riches
 
Break:
[Am] [G] [F] [C]
 
Verse:
[Am]He met a girl who [G]wore Versace
[F]Pink feather coats and [C]jumbo jewelry
[Am]Gonna be a [G]hoop phenomenon
[F]He's gonna be [C]Hakeem Olajuwon
 
[Am]He's got a [G]gold Camaro
[F]He said o[C]ver the payphone
[Am]I try to [G]keep my cool but
[F]My life turns [C]in slow motion
 
Chorus:
[F]Bye bye baby [E]blue
I wish you could [Am]see the wicked [G]truth
Caught up in a [F]rush it's killing [E]you
Screaming at the [Am]sun you blow [G]into
 
Curled up in a [F]grip when we were [E]us
Fingers in a [Am]fist like you might [G]run
I settle for a [F]ghost I never [E]knew
Super para[Am]dise I held on [G]to
 
Curled up in a [F]grip when we were [E]us
Fingers in a [Am]fist like you might [G]run
I settle for a [F]ghost I never [E]knew
Super para[Am]dise I held on [G]to
But I settle for a [F]ghost [E] [Am] [G]
 
Verse:
[Am]When I was from n.o.[G]l.a no one
[F]Left to be a [C]rock and roll star
[Am]He'd stay and [G]treat his lady
[F]Give everything to [C]his new baby
 
[Am]I miss him [G]don't you blame me
[F]That boy went [C]stone cold crazy
[Am]Caught up in [G]camera lust he's
[F]Chasing that [C]pappy pipe dreams
 
Break:
[Am] [G] [F] [C] x2
[E] [F] x2
 
Bridge:
[F]I know you don't but I
[E]I know you don't but I still [F]try
My thunder shook him down
[E]My thunder came and shook him [Am]down
That girl is gone but I
[E]That girl is gone but I still [F]try
I think it's over now
[E]The bullet hit but maybe [Am]not
I feel so fucking numb
[E]It hits my head and I feel [F]numb
My body's looking wrong
[E]My body's looking wrong
My body's looking wrong
 
Chorus:
[F]Bye bye baby [E]blue
I wish you could [Am]see the wicked [G]truth
Caught up in a [F]rush it's killing [E]you
Screaming at the [Am]sun you blow [G]into
 
Curled up in a [F]grip when we were [E]us
Fingers in a [Am]fist like you might [G]run
I settle for a [F]ghost I never [E]knew
Super para[Am]dise I held on [G]to
But I settle for a [F]ghost
 
Outro:
[F] [E] [Am] [G] x4
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lanhnah. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 29 tháng 11, 2021
Lượt xem: 352 Người đăng: Lanhnah (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Glass Animals Thể loại: US-UK , USUK Yêu thích: 20
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)