Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Youth

C Glass Animals C chọn điệu
≣≣
tone [C]
 
Verse 1
[F]Boy, when I [Dm]left you you were [Am]young
I was [G]gone, but not my [F]love
You were [Dm]clearly meant for [Am]more
Than a [G]life lost in the [F]war
 
Pre-Chorus
Boy, I wanted [Dm]to be happy
[Am]Free to run, get [G]dizzy on caffeine
[F]Funny friends that [Dm]make you laugh
And [Am]maybe you're just a [G]little bit dappy
 
Chorus
[F] Fly
[Dm] Feel your mother right at your [Am]side
Don't you know you got my [G]eyes?
I'll make you [F]fly
[Dm] You'll be happy all the [Am]time
I know you can make it [G]right
 
Verse 2
[F]Boy, now your [Dm]life is back-to-[Am]front
But you'll [G]see that's not for [F]long
Cause I [Dm]know you'll feel the [Am]ghost
Of some [G]memories so [F]warm
 
Pre-Chorus
Boy, I wanted [Dm]to be happy
[Am]Free to run, get [G]dizzy on caffeine
[F]Funny friends that [Dm]make you laugh
And [Am]maybe you're just a [G]little bit dappy
 
Chorus
[F] Fly
[Dm] Feel your mother right at your [Am]side
Don't you know you got my [G]eyes?
I'll make you [F]fly
[Dm] You'll be happy all the [Am]time
I know you can make it [G]right
 
Pre-Chorus
[F] Boy, I wanted [Dm]to be happy
[Am]Free to run, get [G]dizzy on caffeine
[F]Funny friends that [Dm]make you laugh
And [Am]maybe you're just a [G]little bit dappy
 
Chorus
[F] Fly
[Dm] Feel your mother right at your [Am]side
Don't you know you got my [G]eyes?
I'll make you [F]fly
[Dm] You'll be happy all the [Am]time
I know you can make it [G]right
 
Pre-Chorus
Boy, I wanted [Dm]to be happy
[Am]Free to run, get [G]dizzy on caffeine
[F]Funny friends that [Dm]make you laugh
And [Am]maybe you're just a [G]little bit
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Prinz Illusion . Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 27 tháng 06, 2021
Lượt xem: 236 Người đăng: Prinz Illusion (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Pop , USUK Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)