Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Kuv lub neej tsi mloog lus

Em Tub xiong Em chọn điệu
≣≣
tone [Em]
Vòng hợp âm
[C] [D] [Em] [Em]
 
Verse 1:
Kuv [C] lub neej tsaus ntuj nti
Tsi [D] pom txoj hau kev
Tsis [Em] muaj neeg paub kuv txoj kev lwj [Em] siab
Kuv lub [C] neej txom nyem ua luaj [D] no
Cas yuav ntsia tsis [Em] pom lub [Em] ntuj us... Lub ntuj us
Rap:
Kuv yug [C] los txij thaum kuv me los txog tav li no
Lub ntuj [D] tsaus ntuj nti ua rau kuv tsis pom ua rau kuv tsis hnov
[Em] Tsuas xav txog txoj kev ua si mus laij tas li
Tsi kawm [Em] ntawv thaum kawg yus xav ces twb lig
Mus nrog cov [C] neeg yuam kev mus ua tub sab tub nyiag
Mag kaw qhov [D] taub thaum ntawv tsis muaj phooj ywg yuav ntsia
Tsi muaj leej [Em] twg yuav pab thaum kawg yog kuv txiv txhawb nqa
Pab tsa kub lub [Em] neej kom muaj cuab muaj yig
Es sawv ntseg li ib tug txiv neej
[C] Hauv yus lub neej yuav tsum ntsia kom tob kom yog
Vim tias [D] thaum yus lub neej puas tsi muaj leej twg yuav los kho
Tsuas yog [Em] koj thiaj li hlub tau koj tus kheej
Nrog rau ntawm koj niam thiab [Em] koj txiv uas tau pab tuav koj lub neej
Verse 1:...
Rap:
Kuv yug [C] los tsi mloog lus plaub hau daj thiab plaub hau ntev
Niam thiab [D] txiv lawv twb cem cem tias ua cas tsi ua neeg zoo
Niam twb [Em] tsi tau muab kuv nplawm kom nqaij doog kom tau muab xaws
Es ua [Em] li cas kuv thiaj li cia luag tej los muab kuv ncaws
Cia luag [C] tej los muab kuv ntaus
Cia luag tej los muab kuv nkaug
Xav kom [D] zoo rau koj tus kheej seb kuv cov lus no puas raug
Vim tias thaum [Em] nws los txog koj thib thaum koj lub neej rov los pib
Thaum koj [Em] los ua ib leej txiv muaj me nyuam los puv lub tsev
Koj yeej [C] xav kom lawv tau zoo tsis xav kom lawv zoo li koj
Kuv yeej [D] hais qhov tseeb puas yog
Yuav tsum ua koj lub siab hlo los ua [Em] ib tug neeg kom zoo
Me nyuam lawv thiaj li los ntsia thaum koj muaj [Em] kev nyuab siab los qhia
Koj zaj dab neeg thiaj los piav
Verse 1:...
Rap:
Tig los [C] ntsia koj tus duab ntxoo koj puas pom txoj kev nyuab siab
Txoj kev [D] phem tsis txhob mus ua koj lub neej tseem tsis tau piam
Kev ua [Em] laib muab tso pov tseg kuv paub hais tias nws yeej nyuab
Ua dab [Em] tsi los nws pheej daig ua neeg zoo los cua pheej tshuab
Kom koj [C] tig rov qab mus ua ib tug neeg li thaum ub
Dab ntxwg [D] nyoog tuav koj lub siab txhob cia nws tuav koj lub hlwb
Yug los [Em] ua ib tug neeg phem kuv paub hais tias lub neej lem
Tab sis [Em] nws tseem tsi tau lig koj lub neej tseem tshuav ntev ntev
Tsi txhob [C] maj mus nyob qhov taub tsi pom lub ntuj tsuas yog pom hlaws
Tsi txhob [D] mus ua neeg phem ntxiv lawm
Kav tsij hle kiag koj nkawm khau mus yuav nkawm [Em] tshiab
Tsi txhob mus ua neeg liam vim yog tias ua neeg [Em]
nyob tsuas yog ib pliag ib ntsais muag ces tsaus ntuj lawm tiag
Verse 1:...
Rap end:
[C].. Dab ntxwg nyoog nws tuav koj lub siab
[D].. Tsi txhob cia nws los kav koj lub hlwb
[Em] Peb ua neeg nyob tsuas yog ib zaug xwb tsi [Em] muaj lwm tiam
Los txawm tias nws yuav muaj lwm tiam
[C] Los ntshe peb yuav tsi nco qab ib qho dab tsi
[Em] Zaj nkauj no tsi yog kuv lam sau peb yeej raug tag los lawm
Kuv thiaj li paub sau nej mloog
[Em] Xav kom zoo rau nej tus kheej
[C] [D] [Em] [Em]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên yeugame12345. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 21 tháng 11, 2021
Lượt xem: 19 Người đăng: yeugame12345 (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: NpauLee Thể loại: Rap Yêu thích: 0
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)