Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Verse 1: Kuv [C] lub neej tsaus ntuj nti Tsi [D] pom txoj hau kev Tsis [Em] muaj neeg paub kuv tx
yeugame12345, 21 tháng 11, 2021 C D Em 22