Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Enemy

G Imagine Dragons G Điệu Ballad
≣≣
I [G]wake up to the sounds Of the silence that allows
For my[F#] mind to run around With my ear up to the ground
I'm [G]searching to behold The stories that are told
When my [F#]back is to the world That was smiling when I turned
 
(PRE-CHORUS)
[G]Tell you you're the gr[F#]eatest But [G]once you turn they [F#]hate us
 
(CHORUS)
[G]Oh the misery Ev[F#]erybody wants to be my enemy
[G]Spare the sympathy Ev[F#]erybody wants to be
My enemy-[G]y-y-y-[F#]y (Look out for yourself)
My enemy[G](Look)-y(Look)-y(Look)-y(Look)-[F#]y(Look out for yourself)
 
But I'm ready
 
 
(VERSE 2)
Your [G]words up on the wall As you're praying for my fall
And the [F#]laughter in the halls And the names that I've been called
I [G]stack it in my mind And I'm waiting for the time
When I [F#]show you what it's like To be words spit in a mic
 
(PRE-CHORUS)
 
[G]Tell you you're the gr[F#]eatest But [G]once you turn they [F#]hate us
 
(CHORUS)
 
[G]Oh the misery Ev[F#]erybody wants to be my enemy
[G]Spare the sympathy Ev[F#]erybody wants to be
My enemy-[G]y-y-y-[F#]y (Look out for yourself)
My enemy[G](Look)-y(Look)-y(Look)-y(Look)-[F#]y(Look out for yourself)
 
(JID:)
I'm [G]hoping that somebody pray for me I'm praying that somebody hope for me
I'm [F#]staying where nobody 'posed to be P-P-Posted Being a wreck of emotions
[G]Ready to go whenever, just let me know
The road is long, so put the pedal into the floor
The [F#]enemy's on my trail, my energy unavailable I'ma tell 'em hasta luego
[G]They wanna plot on my trot to the top I've been outta shape
Thinkin' out the box I'm an astronaut
I [F#]blasted off the planet rock To cause catastrophe
And it matters more because I [G]had it not
Had I thought about wreaking havoc on an opposition
Kinda shocking they wanted[F#] static
With precision, I'm automatic, quarterback, I ain't talkin' sacking
Pack it, pack it up, I don't panic
Batter, batter up
Who the baddest?
It don't matter 'cause we at ya throat
(CHORUS)
[F#]Everybody wants to be my enemy[G] Spare the sympathy
[F#]Everybody wants to be My enem[G]y Oh the misery
[F#]Everybody wants to be my enemy[G] Spare the sympathy
[F#]Everybody wants to be My enemy ([G]Pray it away, I swear)
(I'll never be a [F#]saint, no way) My enemy
([G]Pray it away, I swear) (I'll never be a [F#]saint, no way)
 
(Look out for yourself)
 
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Trần Văn Thành. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 11 tháng 11, 2021
Lượt xem: 189 Người đăng: Trần Văn Thành (kabigon91 đã duyệt)
Tác giả: Riot Music Team Thể loại: Rock Yêu thích: 14
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)