Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tear In Heaven

A Eric Clapton A chọn điệu
≣≣
Intro
 
[A] [E] [F#m] [D] [A] [E]
 
Chorus
 
[A]Would you [E]know my [F#m]name,
[D]if I [A]saw you in [E]heaven?
[A]Will it [E]be the [F#m]same,
[D]if I [A]saw you in [E]heaven?
 
Verse
 
[F#m]I must be [C#m]strong[Em], and carry [F#]on [F#7]
[F#]Cause I [Bm]know I don't be[E]lon[E7]g,
[E]here in [A]heaven
 
[A] [E] [F#m] [D] [A] [E]
 
Chorus
 
[A]Would you [E]hold my [F#m]hand,
[D]if I [A]saw you in [E]heaven?
[A]Would you [E]help me [F#m]stand,
[D]if I [A]saw you in [E]heaven?
 
Verse
 
[F#m]I'll find my [C#m]
way,[Em] through night and [F#]day[F#7]
[F#]Cause I [Bm]know I just can't [E]sta[E7]y,
[E]here in [A]heaven
 
[A] [E] [F#m] [D] [A] [E]
[C]Time can[G] bring you[Am] down,
time can [D]bend your [G]knee [G] [D] [Em] [D] [G]
[C]Time can[G] break your[Am] heart,
have you [D]begging [G]please[D]
Begging [E]please
 
[A] [E] [F#m] [D] [A] [E]
 
Verse
 
[F#m]Beyond the [C#m]door,[Em]
there's peace I'm [F#]sure.
[F#7]And I [Bm]know there'll be no [E]more[E7],
[E]tears in [A]heaven
 
[A] [E] [F#m] [D] [A] [E]
 
Chorus
 
[A]Would you [E]know my [F#m]name,
[D]if I [A]saw you in [E]heaven?
[A]Will it [E]be the [F#m]same,
[D]if I [A]saw you in [E]heaven?
[F#m]I must be [C#m]strong[Em], and carry [F#]on [F#7]
[F#]Cause I [Bm]know I don't be[E7]long,
[E]here in [A]heaven.
 
Outro
 
[F#]Cause I [Bm]know I don't be[E7]long,
[E]here in [A]heaven
 
[A] [E] [F#m] [D] [A]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
A Am Bm C C#m D E E7 Em F# F#7 F#m G 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Love Music. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 20 tháng 11, 2020
Lượt xem: 30 Người đăng: Love Music (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Eric Clapton Thể loại: USUK Yêu thích: 2
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)