Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Ensemble

G Art Sullivan G chọn điệu
≣≣
[G] Passeront les
hivers passeront les prin-[G] temps [D] [Em]
Rien jamais ne pourra
dénouer ce ser-[D] ment [D] [C]
Je tresserai pour toi des
colliers de ten-[Am] dresse [Am]
Oui je tiendrai pro-[D] messe [G]
Nous reviendrons sur cette [Bm] pla-[Em] ge [C]
Nous remarcherons sur le [Am7] sab-[D] le [Bm]
Qui nous sert aujourd'hui de [Em] lit [Em]
Nous reviv-[C] rons [C]... l'heure pré-[Am] sen-[D] te
 
En-[G] semble [G] [G]
En-[Bm] semble [Bm]
Sou le même so-[C] leil [C]
Au cœur du même [D] ciel [D]
 
En-[G] semble [G] [G] [G]
En-[Bm] semble [Bm] [Bm] [Bm]
Nous revien-[C] drons
Un jour nous revien-[D] drons [D] [G]
 
[G] [Bm] [Bm] [Em] [Em] [Bm] [Bm]
 
[C] [C] [Am] [Am] [D] [D] [G]
 
Nous revien-[G] drons sur cette [Bm] pla-[Em] ge [C]
Écouter à nouveau les [Am7] va-[D] gues [Bm]
Confier à nos cœurs amou-[Em] reux [Em]
De la [C] mer la chanson roman-[c] ti-[Am7] que
 
En-[D] semble [G] [G] [G]
En-[G] semble [Bm] [Bm] [Bm]
Sous le même so-[C] leil [C]
Au cœur du même [D] ciel [D]
 
En-[G] semble [G] [G] [G]
En-[Bm] semble [Bm] [Bm] [Bm]
Nous revien-[C] drons
Un jour nous revien-[D] drons [D] [G]
En-[D] semble [G] [G] [G]
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Love Music. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 20 tháng 11, 2020
Lượt xem: 18 Người đăng: Love Music (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Art Sullivan Thể loại: Nhạc Pháp Yêu thích: 1
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)