Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

Art Sullivan

Đóng góp thông tin
Comme un bateau qui s'en [Gm]va Comme le soleil qui se [Cm6]meurt Pour quelques larmes [F]séchées
Vương Thiện, 31 tháng 03, 2018 C Cm6 D F G Gm Gm6 632
[G] Passeront les hivers passeront les prin-[G] temps [D] [Em] Rien jamais ne pourra dénouer ce s
Love Music, 20 tháng 11, 2020 Am Am7 Bm C D Em G 23