Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Lemon Tree

≣≣
Capo 1
Intro :
[Em] [Bm] [Em] [Bm] [Am] [Bm] [Em]
 
[Em]I'm Sitting Here [Bm]In A Boring Room
[Em]It's Just Another Rainy Sunday [Bm]Afternoon
[Em]I'm Wasting My Time I Got [Bm]Nothing To Do
[Em]I'm Hanging Around I'm [Bm]Waiting For You
But [Am]Nothing Ever Happens - [Bm]And I [Em]Wonder
 
[Em]I'm Driving Around [Bm]In My Car
[Em]I'm Driving Too Fast I'm Driving [Bm]Too Far
[Em]I'd Like To Change My Point [Bm]Of View
[Em]I Feel So Lonely I'm Waiting [Bm]For You
But [Am]Nothing Ever Happens - [Bm]And I [Em]Wonder
 
[G]I Wonder How I [D]Wonder Why
[Em]Yesterday You Told Me 'bout The [Bm]Blue Blue Sky
[C]And All That I Can [D]See Is Just A Yellow [G]Lemon-tree [D]
[G]I'm Turning My Head [D]Up And Down
[Em]I'm Turning Turning Turning Turning [Bm]Turning Around
[C]And All That I Can [A]See Is Just A Yellow [D]Lemon-tree
 
[Em] [Bm] [Em] [Bm] [Am] [Bm] [Em]
dadada....
 
[Em]I'm Sitting Here [Bm]I Miss The Power
[Em]I'd Like To Go Out Taking A [Bm]Shower
[Em]But There's A Heavy Cloud [Bm]Inside My Head
[Em]I Feel So Tired Put Myself [Bm]Into Bed
[Am]Where Nothing Ever [Bm]Happens - And [Em]I Wonder
 
[B]Isolation - [Em]Is Not Good For Me
[D]Isolation - [G]I Don't Want To [B]Sit On A Lemon-tree
 
[Em]I'm Steppin' Around [Bm]In A Desert Of Joy
[Em]Baby Anyhow I'll [Bm]Get Another Toy
[Em]And Everything Will [Bm]Happen - And You'll Wonder
 
[G]I Wonder How I [D]Wonder Why
[Em]Yesterday You Told Me 'bout The [Bm]Blue Blue Sky
[C]And All That I Can [D]See Is Just A Yellow [G]Lemon-tree [D]
[G]I'm Turning My Head [D]Up And Down
[Em]I'm Turning Turning Turning Turning [Bm]Turning Around
[C]And All That I Can [D]See Is Just A [G]Yellow Lemon-tree
[D]And I wonder I wonder
 
[G]I Wonder How I [D]Wonder Why
[Em]Yesterday You Told Me 'bout The [Bm]Blue Blue Sky
[C]And All That I Can [D]See
[C]And All That I Can [D]See
[C]And All That I Can [D]See
Is Just A Yellow [G]Lemon-tree.
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Đinh Quang Hiếu. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý 15
Cập nhật:
ngày 7 tháng 04, 2019
Lượt xem: 198,297 Người đăng: Đinh Quang Hiếu (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: Fool's Garden Thể loại: Yêu thích: 6687
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)