Nhấn Enter để xem tất cả

Thông tin nghệ sĩ

Fool's Garden

Báo lỗi / Góp ý
Capo 2 Intro :Em Bm Em Bm Am Bm Em I'm Sitting Here In A Boring Room It's Just Another
Đinh Quang Hiếu, 12 tháng 08, 2013 A Am B Bm C D Em G 30,039