Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[A]Remember those walls I [Bm]built Well baby they're tumbling [F#m]down And they didn't even put u
Nguyễn Minh Hiếu, 6 tháng 12, 2013 A Bm D F#m 13,032
(Capo 2) [A]Listen, [E/g#]..To the [F#m]song here in my [C#7/e#]heart A [D]melody I've [Bm7]start Bu
hh119922, 5 tháng 03, 2014 A Am Bm Bm7 C C#7 C#m C#m7 D Dm E E7 Em Em7 Esus4 F F#m 8,385
Verse 1 If I were a [Am]boy [F] [C] Even [G]just for a [Am]day [F] [C] [G]I'd roll out of [Am]bed
Ji Leaf, 31 tháng 05, 2016 Am C Dm Dm7 F G 6,603
(This Is my first sh, it may not be 100% correct but I hope you like it! no capo needed) VERSE 1: [E
Đỗ Billy, 21 tháng 03, 2014 Am C D Em G 3,529
[Am]Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no [F]Uh oh, uh oh, uh oh, oh no no [Dm]Uh oh, uh oh, uh oh, oh no
linhamkhi, 2 tháng 03, 2017 Am Dm E F G 2,341
(Verse) [Am]You're everything I thought you never [F]were Ain't nothing like a thought could have
linhamkhi, 2 tháng 03, 2017 Am C Dm F G 1,084
[Dm]Oh, killing me [F]softly and I'm [C]still [Dm]falling [F]Still the one I need, I [C]will always
Duy Võ, 22 tháng 07, 2018 A Bb C Dm E Ebm F Gm 618
[Dm]Hello, hello, baby you called, [F]I can't hear a thing [G]I have got no service in the [Dm]club
Duy Võ, 10 tháng 04, 2020 Am Dm F G 202