Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Stereo Hearts

F#m N/A A Điệu Ballad
Chọn phiên bản 2 0 / Hợp Âm Chuẩn: [F#m]My [D]heart's [A]a stereo, it beats [E7]for
≣≣
[F#m]... My [D]heart's [A]a stereo, it beats for [E7]you so listen [F#m]close.
Hear my [D]thoughts in every [A]no - oh - oh [E7]...
[F#m]... Make [D]me your radi[A]o, turn me [E7]up when you feel low..[F#m]
This melo[D]dy was meant for [A]you, just sing a[E7]long to my stereo.
 
If I was just another dusty record on the shelf, will you blow me off and play me
just like everybody else?
If I ask you to scratch my back could you manage that? Furthermore, I apologize
for any skipping tracks.
It's just the last girl that play me left a couple cracks. I used to, used to,
used to, used to now I'm over that,
'cuz holding grudges over love is ancient artifacts. If I could only find a note
to make you understand...
I sing a song and the image grab me by the hands. keep myself inside your head
like your favorite tune,
and know my heart's a stereo that only plays for you.
 
[F#m]... My [D]heart's [A]a stereo, it beats for [E7]you so listen [F#m]close.
Hear my [D]thoughts in every [A]no - oh - oh [E7]...
[F#m]... Make [D]me your radi[A]o, turn me [E7]up when you feel low..[F#m]
This melo[D]dy was meant for [A]you, just sing a[E7]long to my stereo.
[A]oh, oh-oh, oh... [E7]oh, oh-oh (to my stereo) [F#m]oh, oh-oh, oh...
[D]... just sing a[E7]long to my stere[A]o
 
If I wasn't old school, fifty pound boombox - would you hold me on your shoulder
wherever you walk?
Would you turn my volume up in front of the cops and crank it higher everytime
they told you to stop?
And all I ask is that you don't get mad at me, when you have to purchase mad D
batteries.
Appreciate every mix tape your friends make. You never know when we come and go
like we're on the interstate.
I think I finally found a note to make you understand. If you hear this, sing
along and take me by the hands.
Keep myself inside your head like your favorite tune, and know my heart is a
stereo that only plays for you.
 
[F#m]... My [D]heart's [A]a stereo, it beats for [E7]you so listen [F#m]close.
Hear my [D]thoughts in every [A]no - oh - oh [E7]...
[F#m]... Make [D]me your radi[A]o, turn me [E7]up when you feel low..[F#m]
This melo[D]dy was meant for [A]you, just sing a[E7]long to my stereo.
[A]oh, oh-oh, oh... [E7]oh, oh-oh (to my [F#m]stereo) oh, oh-oh, oh...
[D]just sing a[E7]long to my stereo
[F#m]... I only [D]pray you never [A]leave me behind,[E7]
[F#m]... because good [D]music can be [A]so hard to find.[E7]
[F#m]... I take your [D]hand and hold it [A]closer to mine,[E7]
[F#m]... thought love was [D]dead but now you're [A]changing my mind.[E7]
 
[F#m]... My [D]heart's [A]a stereo, it beats for [E7]you so listen [F#m]close.
Hear my [D]thoughts in every [A]no - oh - oh [E7]...
[F#m]... Make [D]me your radi[A]o, turn me [E7]up when you feel low..[F#m]
This melo[D]dy was meant for [A]you, just sing a[E7]long to my stereo.
[A]oh, oh-oh, oh... [E7]oh, oh-oh (to my [F#m]stereo) oh, oh-oh, oh...
[D]just sing [E7]along to my stereo
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Hợp Âm Chuẩn. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 10 tháng 08, 2013
Lượt xem: 12,427 Người đăng: Hợp Âm Chuẩn (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 356
Bài liên quan
godlovebayvo1995, 28 tháng 10, 2021 1,144
Doo, 8 tháng 11, 2020 1,071
Ruth, 13 tháng 07, 2021 1,133
uyenthu, 29 tháng 11, 2021 995
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)