Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Tình Khờ (Chuyết Mộ 拙慕 - Tước Tích Lâm Giới Thiên Hạ 爵迹临界天下 OST)

≣≣
Capo 6
[Am] [Em7] [F] [C]
[Dm] [Am] [Dm7] [E7]
 
Verse 1:
Yào [Am7]rúhé chēng [Em7]hu
Cái bǎ [F]gù shì yǐn [C]chū
Hǎo ràng [Dm7]wǒ qǐchǐ [Am7]
tángtú [Dm7]yǒuxīn hán [E7]
 
Ruò [Am7]xiàng nǐ jí [Em]
Bèi fēng [F]yǔ xuě fàng [C]zhú
Hǎo [Dm7]guò zhāo mù [Am7]
xiǎngzhe [Dm7]luàn yì [E7]chéng huāng [Am]
 
Chorus:
[Dm7]Zhuì rù mí [G7]
Yǎn [C]mái xià bēi [Fmaj7]
Yǐn [Fm]bīng dài rè [E7]xuè
Wúwèi [Am7]yī chǎng zhuō [A7]
 
Xiāng [Dm7]shú yě shēng [G7]shū
Zhǐ [C]chǐ yī [Fmaj7]
[Dm]Shì wǒ tú [E7]láo zhuō [Am][Am7]
 
[Dm7] [G7] [C] [Fmaj7]
[Dm7] [E7] [Am]
 
Verse 2:
Shì [Am7]jiān duō chén [Am7]
Bùshì [F]yìwúfǎn [C]
Kuángbēn [Dm]zhe dōu néng [Am]dào
jǐn chù [Dm7]wèi qíng shèng [E7]
 
Suǒ [Am7]yǐ huì máng [Em7]
Yě huì [F]juédé xīn [C]
Zhǐshì [Dm7]nǐ yī huí [Am]shēn
wǒ huì [Dm7]fàngxià [Em7]quán [Am7]
 
Chorus:
[Dm]Zhuì rù mí [G7]
Yǎn [C]mái xià bēi [F]
Yǐn [Dm]bīng dài rè [E7]xuè
Wúwèi [Am]yī chǎng zhuō [A7]
 
Xiāng [Dm7]shú yě shēng [G]shū
Zhǐ [C]chǐ yī [Fmaj7]
[Dm]Shì wǒ tú [E7]láo [Am]zhuō mù
 
[A7] [A#]
 
Chorus:
[D#m]Zhuì rù mí [G#7]
Yǎn [C#]mái xià bēi [F#]
 
Yǐn [Dm7]bīng dài rè [F7]xuè
Wúwèi [A#m]yī chǎng zhuō [A#7]
 
Xiāng [D#m7]shú yě shēng [G#7]shū
 
Zhǐ [C#]chǐ yī [F#maj7]
[D#m]Shì wǒ tú [F7]láo [A#m]zhuō mù
 
[D#m7]Jìng wǒ wú [F7]wèi [A#m7]zhuō mù
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Phiên bản khác (1)

Đăng phiên bản mới
A# A#7 A#m A#m7 A7 Am Am7 C C# D#m D#m7 Dm Dm7 E7 Em Em7 F F# F#maj7 F7 Fm Fmaj7 G G#7 G7 0

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên thỏ. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 28 tháng 06, 2020
Lượt xem: 793 Người đăng: thỏ (Dương Công Vủ đã duyệt)
Tác giả: Giang Ngạn (江岸) , Hòa Hối Huệ (和汇慧) , Vương Tử Đồng (王梓同) Thể loại: Nhạc Hoa Yêu thích: 11
Bài liên quan
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)