Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Mr. Blue

G Catherine Feeny G chọn điệu
≣≣
Capo 3
Verse 1
[G] Mr. Blue
[G/B] I told you that I love you
[Cadd9]Please believe me[Dsus4]
 
[G] Mr. Blue
[G/B] I have to go now, darling
[Cadd9]Don't be angry [Dsus4]
 
 
Chorus
 
I [G]know that you're tired
[G/B]Know that you're sore and
sick and [Cadd9]sad for some reason [Dsus4]
 
So I [G]leave you with a smile
[G/B]Kiss you on the cheek
And you will [Cadd9]call it treason [Dsus4]
 
 
Verse 2
Mr. [G]Blue
Don't hold your [G/B]head so low
That you can't see the [Cadd9]sky [Dsus4]
 
Mr. [G]Blue
It ain't so [G/B]long since you were flying [Cadd9]high [Dsus4]
 
 
Chorus
[G]That's the way it goes some days [G/B]
A fever comes at you wit[Cadd9]hout a warning [Dsus4]
And I can [G]see it in your face
You've been[G/B] waiting to break
since you wo[Cadd9]ke up this morning [Dsus4]
 
 
Verse 2
Mr. [G]Blue
Don't hold your [G/B]head so low
That you can't see the [Cadd9]sky [Dsus4]
 
Mr. [G]Blue
It ain't so [G/B]long since you were flying [Cadd9]high [Dsus4]
 
 
Outro
[G]Mr. Blue [G/B] [Cadd9] [Dsus4]
[G] [G/B] [Cadd9] [Dsus4]
(x4 with solo on saxophone, last time the
melody is hummed instead of singing "Mr. Blue... ")
 
[G]Mr. Blue
I told you [G/B]that I love you
[G]Please believe me
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên liulokh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 8 tháng 04, 2020
Lượt xem: 1,299 Người đăng: liulokh (Việt Hoàng đã duyệt)
Tác giả: Catherine Feeny Thể loại: Pop , USUK Yêu thích: 3
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)