Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Thông tin nghệ sĩ

[Em]Giữa chốn nơi hoang đường muộn màng tôi rơi [G]mất. Nhẹ nhàng chất ngất [D]với ai, ngày đã trôi
Vương Thiện, 20 tháng 07, 2019 Am7 C D Em G 2,222