Nhấn Enter để xem tất cả
Hợp Âm Chuẩn duy trì kinh phí hoạt động dựa trên quảng cáo. Rất mong bạn có thể ủng hộ Hợp Âm Chuẩn bằng cách tắt chương trình chặn quảng cáo đi. Cảm ơn bạn rất nhiều!

Call Me Maybe

Cadd9 Carly Rae Jepsen Điệu Ballad
Chọn phiên bản 2 0 / Lê Tài Nhật Minh: [Cadd9]I threw a wish in [G]the well, Don't ask
≣≣
[Cadd9]I threw a wish in [G]the well, Don't ask me, I'll [Em]never tell
I looked to you as it [D]fell, and now you're in my [Cadd9]way
I trade my soul for a [G]wish, pennies and dimes for a [Em]kiss
I wasn't looking for [D]this, but now you're in my [Cadd9]way
Your stare was holdin', [G]Ripped jeans, skin was showin'
[Em]Hot night, wind was blowin' [D]Where you think you're going, baby?
Chorus:
[Cadd9]Hey, I just [G]met you, and this [Em]is crazy ,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
It's hard to look [G]right, at you [Em]baby,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
[Cadd9]Hey, I just [G]met you, and [Em]this is crazy ,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
It's hard to look [G]right, at you [Em]baby,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
[Cadd9]You took your time with [G]the call, I took no time with [Em]the fall
You gave me nothing at [D]all, but still, you're in my [Cadd9]way
I beg, and borrow and [G]steal Have foresight and it's [Em]real
I didn't know I would feel [D]it, but it's in my [Cadd9]way
Your stare was holdin', [G]Ripped jeans, skin was showin'
[Em]Hot night, wind was blowin' [D]Where you think you're going, baby?
[Cadd9]Hey, I just [G]met you, and this [Em]is crazy ,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
It's hard to look [G]right, at you [Em]baby,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
[Cadd9]Hey, I just met [G]you, and this is [Em]crazy ,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
It's hard to look [G]right, at you [Em]baby,
but here's my [D]number, so call me, [Cadd9]maybe?
[G]my life I missed you so bad
[Em]I missed you so bad I [D]missed you so, so bad
[G]my life I missed you so bad
[Em]I missed you so bad I [D]missed you so, so bad
Danh sách hợp âm (Click để tắt)

Guitar Tabs (0)

Đăng Tab mới

Chưa có bản Tab nào cho bài hát này

👋

Hợp âm này được đóng góp bởi thành viên Lê Tài Nhật Minh. Nếu bạn thích Hợp Âm Chuẩn và muốn đóng góp, bạn có thể đăng hợp âm mới hoặc gửi yêu cầu hợp âm. Hợp âm của bạn sẽ được hiển thị trên trang chủ cho tất cả mọi người tra cứu.
Nếu bạn thấy hợp âm có sai sót, bạn có thể bình luận ở bên dưới hoặc gửi góp ý bằng nút Báo lỗi. Ngoài ra bạn cũng có thể chỉnh sửa hợp âm bài hát có sẵn và lưu thành phiên bản cá nhân bằng cách nhấn nút Chỉnh sửa hợp âm.
Thêm vào
Chia sẻ
In ra giấy
Quản lý
Cập nhật:
ngày 9 tháng 08, 2013
Lượt xem: 20,332 Người đăng: Lê Tài Nhật Minh (Hợp Âm Chuẩn đã duyệt)
Tác giả: N/A Thể loại: Yêu thích: 452
Hợp âm quá phức tạp? Nhấn vào đây để chuyển sang hợp âm đơn giản! (click để tắt)